Документи

Списък с външни експерти към АОП

Директива 2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки


Регламентира сроковете за разплащане при договорни отношения между частни фирми, както и плащанията на публичните власти към бизнеса. Директивата може да изтеглите тук: изтегли

Устав на асоциацията


Регламентира правилата за членство в асоциацията, отговорности и задължения на членовете. Устава на асоциацията можете да изтеглите тук: изтегли

Етичен кодекс


Ние, членовете на „АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ И ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ”, осъзнаваме нашата отговорност за общественото здраве чрез развитието на професионалната хигиена в България. В този етичен кодекс декларираме нашите основни ценности, чрез което възнамеряваме да изпълним задълженията и отговорностите си.

Етичния кодекс на Асоциацията можете да изтеглите тук: изтегли

Техническо задание - почистваща услуга


Приложена е препоръка за Техническо задание за възлагане на поръчка за услуга за професионално почистване. Приложеният документ е предназначен да бъде в помощ на Възложителите за по-правилно оформяне на заданието и избор на Изпълнител.

Техническото задание може да изтеглите тук

Предложения на БАП за промени по ЗОП –19.07.2013


Предложения от страна на Българска асоциация почистване във връзка със ЗОП, можете на намерите тук:

Предложения на БАП за промяна на длъжностите по НКПД–24.06.2013


Предложения на БАП за промяна на длъжностите по НКПД–24.06.2013 може да намерите тук:

Предложения на БАП за МОД–27.08.2013


Предложения на БАП за МОД–27.08.2013 може да намерите тук: