Устав на асоциацията

Регламентира правилата за членство в асоциацията, отговорности и задължения на членовете. Устава на асоциацията можете да изтеглите тук: изтегли