Директива 2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

Регламентира сроковете за разплащане при договорни отношения между частни фирми, както и плащанията на публичните власти към бизнеса. Директивата може да изтеглите тук: изтегли