Етичен кодекс

Ние, членовете на „АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ И ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ”, осъзнаваме нашата отговорност за общественото здраве чрез развитието на професионалната хигиена в България. В този етичен кодекс декларираме нашите основни ценности, чрез което възнамеряваме да изпълним задълженията и отговорностите си.

Етичния кодекс на Асоциацията можете да изтеглите тук: изтегли