Предложения на БАП за МОД–27.08.2013

Предложения на БАП за МОД–27.08.2013 може да намерите тук: