Предложения на БАП за промени по ЗОП –19.07.2013

Предложения от страна на Българска асоциация почистване във връзка със ЗОП, можете на намерите тук: