Предложения на БАП за промяна на длъжностите по НКПД–24.06.2013

Предложения на БАП за промяна на длъжностите по НКПД–24.06.2013 може да намерите тук: