Техническо задание - почистваща услуга

Приложена е препоръка за Техническо задание за възлагане на поръчка за услуга за професионално почистване. Приложеният документ е предназначен да бъде в помощ на Възложителите за по-правилно оформяне на заданието и избор на Изпълнител.

Техническото задание може да изтеглите тук