Писмо до Министъра на финансите относно задължения на държавни организации към фирми от бранша