• Българска асоциация почистване

За нас


Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, заети в бранша, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и приемат правилата на Етичния кодекс.

Учредителите на Асоциацията вярват в значимостта на бизнес сектора свързан с професионалното почистване за постигане от българското общество на високи здравословни и хигиенни стандарти, и качество на живот.

още.

Документи


Списък с външни експерти към АОП

още.

Контакти


За връзка с асоциацията можете да ползвате формата за контакти или да пишете директно на адрес: info@bg-cleaning.eu

още.