Василка София ЕООД

Професионално почистване на домове, офиси и обществени сгради.

Василка София ЕООД е създадена през 1995 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност от г-н Костадин Костадинов. През 2004 г.получава сертификат за качество ISO 9001:2000. Притежава свидетелство за марка „Vasilka” издадено от патентното ведомство на Р. България.

Адрес за контакти с клиенти:

ПК 1619, гр. София
ул. „Никола Петков” №17
Тел. 818-50-00
Факс: 818-50-23
Е- поща: office@vasilka.com
www.vasilka.com