Информационен Бюлетин на БАП за м. Юни, 2013г.

Информационен бюлетин на БАП за м. Юни, 2013год., може да намерите тук: