Информационен бюлетин на БАП -м. Декември–2012г.

Информационен бюлетин на БАП за м. Декември, 2012г. може да намерите тук: