5 години БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ- 10.09.2012г.