П. Дусман ЕООД

П. Дусман ЕООД

"П. Дусман" ЕООД е регистрирано през месец Октомври 1994г. като дъщерна фирма на международния германски концерн "Dussmann Gruppe".

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип на аутсорсинг на дейности и услуги като: почистване, хранене, охрана, поддръжка на техника, инсталации и др. През 2003г. "П. Дусман" ЕООД - България получи сертификат за качество по европейската система за управление на качеството ISO 9001 и HACCP.

Адрес:
София, п.к. 1504
ул."Св. Климент Охридски" 4, ет.2
тел. +359 2 943 84 11; +359 2 943 83 98
факс: +359 2 943 84 10
e-mail: officesofia@dussmann-bg.com
www.dussmann-bg.com