НАСБО ООД

НАСБО  ООД

Продажба на професионална почистваща техника, препарати за почистване и дезинфекция, уреди за почистване, хигиенни и камериерски колички.

Адрес за контакти с клиенти:

ПК 1172 гр. София
ул. Пимен Зогравски № 16 А
Тел. 868 54 55
Факс: 862 62 14
Е- поща: info@nasbo.bg
www.ttsystem.com