Информационен бюлетин за м. Април- Май, 2012г.

Информационен бюлетин на Асоциацията за м. Април- Май, 2012г. може да намерите тук: