Информационен бюлетин на БАП за м. Декември 2011- Януари 2012г.

Информационен бюлетин на БАП за м. Декември 2011 - Януари 2012г. може да намерите тук: