Фасилити Оптимум България АД

Фасилити Оптимум България АД е специализирана компания за управление и поддръжка на сгради - фасилити мениджмънт.

 

Предлагаме целия комплекс от услуги, свързани с нормалното функциониране на една сграда: почистване, снабдяване със санитарни материали, оперативна поддръжка и ремонтни работи, поддръжка на климатични и UPS системи, дезиндекция и дератизация, поддръзкана вътрешна и външна зелена растителност, строително-монтажни работи, и  други - на база реални потребности на клиента.

"Фасилити Опримум България" е част от AG Capital - най-голямата българска бизнес група за недвижими имоти. Сертифицирана е по ISO: 2008 за дейността Фасилити мениджмънт. Към настоящия момент "Фасилити Оптимум България" професионално управлява над 60 000 кв. м. бизнес сгради и офиси на клиенти.

 

Фасилити Оптимум България АД

1463 София

пл. България 1

тел. 02/810 3 230

факс 02/810 3 226

e-mail: info@foptimum.bg

www.foptimum.bg