За нас
Новини

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, заети в бранша, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и приемат правилата на Етичния кодекс.

Учредителите на Асоциацията вярват в значимостта на бизнес сектора свързан с професионалното почистване за постигане от българското общество на високи здравословни и хигиенни стандарти, и качество на живот.


още. .

още. .